Mały łobuz - grafika nr 06

Koncepcje pedagogiczne - podstawy naszej pracy

Podchodzimy refleksyjnie do naszej pracy, dlatego potrafimy wskazać to, co w wychowaniu i opiece małego Dziecka jest dla nas najbardziej istotne. Szacunek dla podmiotowości Dziecka, prawo Dziecka do wolności i indywidualności to nasze priorytety. U podstaw takiego podejścia leżą przedstawione poniżej nurty pedagogiczne. Żadna z koncepcji nie jest dla nas wykładnią, lecz drogowskazem i inspiracją we wspieraniu rozwoju każdego Dziecka.

Pedagogika Janusza Korczaka

Pedagogika Janusza Korczaka przypomina o fundamentalnych prawach Dziecka: prawie do szacunku i prawie do miłości. Trudno mówić o wsparciu, rozwoju Dziecka, oferować zajęcia dodatkowe, rozwijać talenty, jeśli nie zapewni się tego, co najważniejsze: akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, szacunku i miłości.

Pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina dostarcza nam technik do umiejętnego budowania poczucia przynależności do grupy, dbania o dyscyplinę opartą na życzliwości i wzajemnym szacunku. Dzięki pozytywnej dyscyplinie w naszym żłobku nie ma kar, krzyków i nie ma też „niegrzecznych” Dzieci.

Metody pracy

Organizując zajęcia w naszym żłobku wykorzystujemy szeroki wachlarz metod, aby wesprzeć wszechstronny rozwój Maluszków, wyzwolić ciekawość poznawania świata, zainspirować do działań twórczych, dać poczucie mocy i możliwość sprawdzenia różnych form aktywności, by znaleźć tę ulubioną.

Pedagogika zabawy Klanza

By wspólnie się śmiać, tańczyć, ruszać i śpiewać.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

By poznać swoje ciało, wyrobić w sobie delikatność, ale tez nauczyć używania siły.

Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Bo lubimy ćwiczyć swobodnie, według własnej fantazji, intencji i doświadczenia.

Metoda Carla Orffa

By nie bać się radosnej improwizacji: tworzyć muzykę z naturalnych materiałów z otoczenia, grać na samodzielnie wykonanych instrumentach, tańczyć, śpiewać, wystukiwać rytmy i wymyślać muzykę do słów.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

Aby aktywnie, z energią i radością zgłębiać świat muzyki klasycznej.

Sensoplastyka ® 

Bo czasem fajnie się pobrudzić, a przy okazji doświadczać najlepszych lekcji stawiania swoich granic, pokonywania nieśmiałości, spontanicznego poznawania siebie i innych.

Elementy Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej

By malować na dużych przestrzeniach, do rytmu, do muzyki, dynamicznie i z rozmachem.

 

KONTAKT

Adres

Niepubliczny Żłobek Mały Łobuz
ul. Cystersów 20/LU2
31-553 Kraków

Zadzwoń

882 018 484
Mały łobuz - grafika nr 13
Mały łobuz - grafika nr 12
Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska