Mały łobuz - grafika nr 6

Rekrutacja

Trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie – zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą e-mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze projektu: ul. Cystersów 20/ LU2  (biuro jest czynne w wybrane dni).

Biuro dostępne dla osób z niepełnosprawnością (podjazd, szerokie drzwi, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

W kwestiach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Dyrektorem Żłobka lub skorzystać z formularza:

Zadzwoń

882 018 484

Projekt

Żłobek MAŁY ŁOBUZ RPMP.08.05.00-12-0045/19 w ramach Działania 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez MICHAŁ SOLECKI LOVELY KIDS GROUP w partnerstwie ze Spółką Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

Cele i planowane efekty

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 53 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Kraków poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania przez 4 miesiące Żłobka Mały Łobuz dla 53 dzieci w Krakowie.

Czas realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 15.04.2019 r. do 31.07.2020 r., w tym:

  • wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 15.04.2019 r.)
  • bieżące funkcjonowanie (od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.)
rekrutacja

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracujących lub uczących się na terenie woj. małopolskiego, sprawujących opiekę na dzieckiem 
w wieku do lat 3.

Wsparcie skierowane jest do następujących grup docelowych:

  1. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Przy czym osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
  2. osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

W czasie rekrutacji uwzględnione będą także kryteria PRIORYTETOWE z uwzględnieniem następujących wag:

  1. osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego) lub niepełnosprawność dziecka WAGA 4;
  2. osoby długotrwale bezrobotne WAGA 3;
  3. kobiety WAGA 2.

 

W okresie realizacji projektu (01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.), dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie będzie wynosić 545 zł.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą e-mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze projektu ul. Cystersów 20/ LU2 w godz. 7.00-17.30 (biuro jest czynne w wybrane dni).

Biuro dostępne dla osób z niepełnosprawnością (podjazd, szerokie drzwi, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

W kwestiach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Dyrektorem Żłobka lub skorzystać 
z formularza:

+48 882 018 484 lub pod adresem e-mail: dyrektor@malylobuz.pl

Dojazd do żłobka

Komunikacją miejską:
  • tramwajami linii: 5, 9, 52, 70, 73, 74 (przystanek Cystersów) 1, 14, 22 (przystanek Fabryczna)
  • autobusami linii: 125 (przystanek Francesco Nullo), 128 (przystanek Ofiar Dąbia)
linie: 5, 14, 73, 125, 128 są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub obniżoną mobilnością Samochodem
  • dostępne miejsca parkingowe za lokalem usługowym.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do projektu niezbędne jest wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

KONTAKT

Adres

Niepubliczny Żłobek Mały Łobuz
ul. Cystersów 20/LU2
31-553 Kraków

Zadzwoń

882 018 484
Mały łobuz - grafika nr 13
Mały łobuz - grafika nr 12
Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska